Social :เตรียมพิจารณา! จับตาสภาถกร่าง พรบ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

04 ส.ค. 65 08:08
เตรียมพิจารณา! จับตาสภาถกร่าง พรบ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เตรียมพิจารณา! จับตาสภาถกร่าง พรบ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สภาเตรียมพิจารณา 9 เรื่องด่วน มี ร่างพรบ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ ครม.ขอไปดูก่อนรับหลักการด้วย
 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (4 ส.ค.65) ภายหลังเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

 

คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และพิจารณาเรื่องด่วน จำนวน 9 เรื่องเช่น ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ที่นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ

 

Lif


และร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. …. ที่นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา

 

รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอนอกจากนี้ ยังมีเรื่องค้างพิจารณา จำนวน 42 เรื่อง และเรื่องที่เสนอใหม่ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy