Social :ไปได้สวย! รัฐบาลพอใจด่านสะเดาคึกคักส่งออก – น้ำเข้าสินค้า 4 แสนล.

23 ก.ย. 65 09:09
ไปได้สวย! รัฐบาลพอใจด่านสะเดาคึกคักส่งออก – น้ำเข้าสินค้า 4 แสนล.

ไปได้สวย! รัฐบาลพอใจด่านสะเดาคึกคักส่งออก – น้ำเข้าสินค้า 4 แสนล.

รัฐบาลพอใจด่านศุลกากรสะเดาคึกคัก มูลค่าสินค้านำเข้า ส่งออกรวมมากกว่า 4 แสนล้านบาท
 

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง หลังจากนโยบายเปิดประเทศส่งผลให้การค้าบริเวณด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา กลับมาคึกคัก

 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากข้อมูลของด่านศุลกากรสะเดาพบว่า การค้าด่านชายแดนที่มีทั้งการท่องเที่ยว เดินทางเข้า-ออก ผ่านด่านพรมแดนสะเดา มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 มีมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกรวมประมาณ 4 แสนล้านบาท

 

สำหรับสินค้านำเข้ามากที่สุด 5 อันดับ ของด่านศุลกากรสะเดา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กรกฎาคม
MulticollaC
2565ประกอบด้วย 1) จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยความจำ 2) วงจรรวม และไมโครแอลเซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องจักร 4) เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องกังหันใบพัด/เครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ และ 5) ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

 

ด้านสินค้าส่งออกสูงสุด 5 อันดับ ประกอบด้วย 1) ยางธรรมชาติ 2) เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 3) ถุงมือยาง 4) วงจรรวมและไมโครแอลเซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบตรงหรือลูกสูบหมุน

 

โดยบรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนสะเดาคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้การการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ต่อนโยบายเปิดประเทศ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่ใกล้ชิดบริเวณชายแดนมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศ ยังช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย

 

 
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy