Social :ผลาญงบ53ล้าน! 13อาคารเรียนเมืองโคราชทิ้งร้าง เซ่นพิษโควิดระบาด

03 ต.ค. 65 08:10
ผลาญงบ53ล้าน! 13อาคารเรียนเมืองโคราชทิ้งร้าง เซ่นพิษโควิดระบาด

ผลาญงบ53ล้าน! 13อาคารเรียนเมืองโคราชทิ้งร้าง เซ่นพิษโควิดระบาด

ทีมข่าว “เดลินิวส์” ยังเกาะติดการก่อสร้างโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินดำเนินการ มีบางส่วนทำแล้วไม่สามารถเปิดใช้งานได้ บางส่วนทำไม่เสร็จผู้รับเหมาทนไม่ไหวทิ้งงานไป โดยเมื่อวันที่ 2 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายๆโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้า ดังเช่นโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลายแห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ก็ต้องหยุดชะงักไปเช่นกัน สร้างความผิดหวังให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนที่ตั้งหน้าตั้งตารอยคอยไปใช้อาคารแห่งใหม่ ซึ่งจัดหางบประมาณก่อสร้างไปแล้วเสร็จ 5 โครงการ ยังเหลืออีก 8 โครงการ กำลังเร่งดำเนินการอยู่ แต่สุดท้ายโครงการสะดุดต้องหยุดกันไป

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รอง นายก อบจ.นครราชสีมา ออกมายอมรับว่า สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทำให้โครงการก่อสร้างอาคารเรียนในสังกัดของ อบจ.ได้รับผลกระทบจริง เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ผู้รับเหมาไม่สามารถก่อสร้างให้เสร็จตามสัญญาได้ เพราะมาตรการคุมเข้มโควิด มีคำสั่งตาม พรก.ฉุกเฉิน และคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ห้ามแรงงานเดินทางออกนอกพื้นที่ ห้ามข้ามจังหวัดและห้ามนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ประกอบกับกรมบัญชีกลางประกาศให้งดเว้นค่าปรับและเปิดโอกาให้ผู้รับเหมาบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้โดยไม่มีความผิด ผู้รับเหมาจึงยกเลิกสัญญาจ้างรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ


ทั้งนี้ที่ผ่านมา อบจ.นครราชสีมา จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้และเงินสะสมดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ ยังเหลืออยู่อีก 8 โครงการ สภาอบจ.ได้ประชุมหาข้อสรุปตั้งแต่ วันที่ 11 เม.ย. 2565 ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 เพื่ออนุมัติดำเนินการก่อสร้างโครงการทั้ง 8 โครงการ ที่ยังเหลืออยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เดิมให้ได้


โดยโครงการก่อสร้างอาคารเรียนที่ถูกยกเลิกสัญญาเหลือ 8 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนกุดจิกวิทยา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 4,760,000 บาท จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2558 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 ไปแล้วทิ้งงาน งวดที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีอาคารสำหรับการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป 2.โรงเรียนเฉลียงวิทยาคม โครงการก่อสร้างโรงเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 4,800,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ2558 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1-3 ไปแล้ว และทิ้งงานงวดที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีอาคารสำหรับการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

3.โรงเรียนดอนไพลวิทยาคม โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 4,650,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2558 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 ไปแล้ว ทิ้งงานงวดที่ 4-6 จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
4.โรงเรียนพระทองคำวิทยา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบมีเสาเข็ม) จำนวน 3,590,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ2558 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1-5 ไปแล้ว และทิ้งงานงวดที่ 6 จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป 5.โรงเรียนสองครวิทยาคม โครงการก่อสร้งอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่งแบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 9,923,000 บาท และครุภัณฑ์ 727,200 บาท รวมทั้งสิ้น 10,650,200 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2558 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งยังไม่มีการเบิกจ่าย จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป


6.โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 8,500,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2559 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป 7.โรงเรียนเมืองยางศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 8,082,400 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2558 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ไปแล้ว ทิ้งงานงวดที่ 2-6 จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป และ 8.โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 8,000,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2558 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ไปแล้ว ทิ้งงานงวดที่ 2-6 จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป


ดังนั้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จ จึงได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จรวม 8 โครงการ โดยรวมงบประมาณทั้งสิ้น 53,032,600 บาท
“โครงการก่อสร้างทั้ง 8 โครงการ ได้ผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วคาดว่าจะได้ ผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญากับอบจ.” ภายใน ก.ย.-ต.ค.2565 นี้” รองนายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวตบท้าย


ขอบคุณที่มา       ข่าวเดลินิวส

โพสต์โดย : ปลายน้ำ