Social :ต้องตอบประชาชนให้ได้ อบต.สามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างสถานีสูบน้ำเกือบ 2 ล้านปล่อยทิ้งร้าง

20 ก.ย. 59 15:09
ต้องตอบประชาชนให้ได้ อบต.สามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างสถานีสูบน้ำเกือบ 2 ล้านปล่อยทิ้งร้าง

ต้องตอบประชาชนให้ได้ อบต.สามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างสถานีสูบน้ำเกือบ 2 ล้านปล่อยทิ้งร้าง

ข่าวการทุจิตในแวดวงท้องถิ่นเกิดขึ้นอีกแล้ว เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกมาเปิดเผยว่า รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน 15 หมู่บ้านให้ตรวจสอบการบริหารงานของ นายกเทศบาลตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี เนื่องจากอ้างว่าการใช้งบประมาณในการซ่อมแซมถนนลูกรัง ไม่มีการซ่อมแซมจริงและหลายเส้นทางไม่มีถนนแต่ถูกตั้งงบเบิกจ่ายเสียหายไปกว่า 20 ล้านบาท จนเกิดการซักฟอกแต่ผู้บริหารและปลัด อบต. หนีไม่มาในที่ประชุม 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กันยายน2559 นายสุภัทรชัย หันจรัส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี พร้อมตัวแทนชาวบ้าน15 หมู่บ้าน ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ไปสำรวจ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิดดิน ขนาดกลาง บ้านโนนเสียว หมู่ที่ 6 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551 ด้วยงบประมาณ 1,796,500 บาท โดย หจก.ซีท๊อปเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งชาวบ้านร้องเรียนว่า ตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เคยได้ใช้น้ำประปาแห่งนี้ ยังส่งผลให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง ซึ่งชาวบ้านอ้างว่าเคยสอบถามไปยัง อบต.สามัคคี

กลับถูกบ่ายเบี้ยง จึงเชื่อว่า โครงการนี้ เป็นอีกโครงการทุจริตทำให้งบประมาณแผ่นดินเสียหาย

นายสุภัทรชัย หันจรัส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี กล่าวว่า โครงการนี้เบิกจ่ายเงินไปเรียบร้อย ซึ่งที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเป็นประธานสภาฯ พบว่า ตั้งแต่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ไม่เคยเปิดหรือทดลองว่าโครงการนี้ใช้การได้จริงหรือไม่ แต่ที่แน่ๆชาวบ้านยืนยันว่าไม่เคยได้ใช้น้ำเลย กรณีนี้ตนจะทำหน้าที่ตรวจสอบและขอเรียกร้องให้ ปปท. ปปช.และสตง. เข้ามาร่วมตรวจสอบติดตามเพราะเชื่อว่าหากตรวจสอบทุกโครงการปัญหาความเสียหายจะมีมากกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายที่มากที่สุดทำให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของงบประมาณแผ่นดินต้องเดือดร้อน

สำหรับการตรวจสอบในขณะนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่ง ฝ่ายงานตรวจสอบสืบสวน สำนักงาน ตรวจสอบพิเศษภาค 7 เข้าติดตาม และยังมีเจ้าหน้าที่ ปปท. และ ปปช.เข้าพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถตรวจเอกสารได้เนื่องจาก นายก.อบต.สามัคคี และ ปลัด อบต. ยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ แต่แหล่งข่าวแจ้งว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โครงการที่ร้องเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2559 มีมูลทุจริตจริง แต่จะต้องรอตรวจสอบเอกสาร ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองให้ละเอียดอีกครั้ง

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส