Social :ย้ายมาก จนเป็นข่าว! อุทยานฯ เกาะเสม็ด รวดเดียว คนขับเรือยันหัวหน้า 79 คน

21 ก.ย. 59 08:09
ย้ายมาก จนเป็นข่าว! อุทยานฯ เกาะเสม็ด รวดเดียว คนขับเรือยันหัวหน้า 79 คน

ย้ายมาก จนเป็นข่าว! อุทยานฯ เกาะเสม็ด รวดเดียว คนขับเรือยันหัวหน้า 79 คน

กรณีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) มีคำสั่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ย้ายนายธนิต จันทะเดช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ไปประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.)ที่ 2(ศรีราชา) พร้อมกับให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านค้าบนเกาะเสม็ดและมีการแต่งตั้งนายประยูร พงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สบอ.ที่ 12(นครสวรรค์) มาเป็นหัวหน้าอุทยานฯ เขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ดคนใหม่นั้น

วันที่ 20 กันยายน นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.) ที่ 2(ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ได้มีคำสั่งย้ายข้าราช การ ทั้งระดับผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ พนักงานราชการ พนักงานพิทักษ์ป่า ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน คนขับเรือ ที่สังกัดอุทยานฯ เขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง จำนวน 79 คนไปประจำ สบอ.ที่ 2(ศรีราชา) รวมทั้งไปประจำยังอุทยานฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่ อาทิ อุทยานฯ เขาชะเมา – เขาวง จ.ระยอง อุทยานฯ เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี อุทยานฯ น้ำตกพริ้ว จ.จันทบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการ สบอ.ที่ 2(ศรีราชา) ย้ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับไปประจำ สบอ.ที่ 2 รวมทั้งอุทยานฯ ใกล้เคียงและให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ที่มีการร้องเรียนไปยัง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีทส. และมาที่ตน โดยผู้ที่มาร้องเรียนมีตัวตนจริง โดยการสอบสวนจะต้องมีคำตอบให้ พล.อ.สุรศักดิ์และตน ภายในสิ้นเดือน กันยายน นี้ ถ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่คนไหน ไม่ผิด ก็พร้อมจะให้กลับไปทำงานในอุทยานฯ เขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด แต่ถ้าผิดก็ต้องลงโทษ ทั้งนี้ การย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ก็เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฎิบัติ ถ้าย้ายบางคน แต่ไม่ย้ายบางคนก็จะเกิดปัญหาอีก

ดังนั้นจึงสั่งย้ายทั้งหมด

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า ที่สำคัญ ปัญหาที่อุทยานฯ เขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด หมักหมมมานาน แตะไปตรงไหนก็เจอ มีการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ตนจึงจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างระบบการทำงานขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานจะต้องไม่มีผลประโยน์ทับซ้อนบนอุทยานฯ

เมื่อถามว่าการย้ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่หมดอุทยานฯ เขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จะส่งผลต่อการทำงานหรือไม่ นายธัญญา กล่าวว่า กระทบนิดหน่อย เพราะนายประยูร หัวหน้าอุทยานฯ เขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ก็เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งไม่ถึงสัปดาห์ แต่ในส่วนเจ้าหน้าที่ ได้ย้ายจากอุทยานฯ ต่างๆ ในพื้นที่ สบอ.ที่ 2(ศรีราชา) มาทำงานแทนคนที่ถูกย้าย ส่วนผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ ให้สิทธินายประยูร ได้เลือกคนเพื่อให้มาทำงานด้วย

เมื่อถามอีกว่าจริงหรือไม่ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บางรายที่ถูกย้ายออกไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนในอุท ยานฯ อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า ทราบมาจากบางคนมีภรรยาและแม่ยายทำธุรกิจในอุทยานฯ เขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด แต่อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลการสอบสวนรวมทั้งตนได้ตั้งคณะทำงานจากส่วนกลางลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกอีกทางด้วย

วันเดียวกันนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดทส. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง 7 รองอธิบดีกรมต่างๆ ที่ว่าง ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานฯ เป็นรองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เป็นรองอธิบดีคพ. นายนิวัติ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี(มธ.) เป็นรองอธิบดีทธ. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อ กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) เป็นรองอธิบดีสส. นายสุรชัย อจลบุฯ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13(แพร่) กรมอุทยานฯ เป็นรองอธิบดี สส.และนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักปลัดฯเป็น รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส