Social :คุมเข้มราคาสินค้าพื้นที่น้ำท่วม ใครโก่งราคาสินค้า มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท

21 ก.ย. 59 10:30
คุมเข้มราคาสินค้าพื้นที่น้ำท่วม ใครโก่งราคาสินค้า มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท

คุมเข้มราคาสินค้าพื้นที่น้ำท่วม ใครโก่งราคาสินค้า มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท

คุมเข้มราคาสินค้าพื้นที่น้ำท่วม ใครโก่งราคาสินค้า มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาทน.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่
จังหวัดทางภาคเหนือ เป็นการเร่งด่วน และสำรวจติดตามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภคจะต้องมีเพียงพอ หากพื้นที่ไหนเกิดการขาดแคลน ก็ให้เจ้าหน้าที่ค้าภายในจังหวัดประสานมายังส่วนกลาง เพื่อจะได้เร่งประสานหาแนวทางช่วยกันขนส่งสินค้าลงไปยังพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้น หากไม่เพียงพอจะจัดโครงการธงฟ้าลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ดังนั้น กำชับว่าอย่าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบโดยเด็ดขาด หากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าวจากพ่อค้าและแม่ค้าในพื้นที่ ให้ร้องเรียนมายังสายด่วน
1569 ได้ทันที ซึ่งผู้ที่กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างจริงจังและรุนแรง โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง