Social :มหาดไทยเตรียมลุย โรงแรมเถื่อนทั่วประเทศ 10,000 แห่ง ผ่อนผันให้ชั่วคราว ตั้งเป้า 2 ปีเร่งปรับปรุงมาตรฐาน

21 ก.ย. 59 15:09
มหาดไทยเตรียมลุย โรงแรมเถื่อนทั่วประเทศ 10,000 แห่ง ผ่อนผันให้ชั่วคราว ตั้งเป้า 2 ปีเร่งปรับปรุงมาตรฐาน

มหาดไทยเตรียมลุย โรงแรมเถื่อนทั่วประเทศ 10,000 แห่ง ผ่อนผันให้ชั่วคราว ตั้งเป้า 2 ปีเร่งปรับปรุงมาตรฐาน

          นายอุดม ศรีมหาโชตะ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย แกนนำผู้ประกอบการโรงแรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ได้ลงนามประกาศกฎกระทรวงเพื่อกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมเพิ่มเติมโดยมีการกำหนดให้บังคับใช้ภายใน 5 ปี เพื่อให้ ผู้ประกอบการโรงแรมเถื่อนทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง เข้าระบบตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 โดยผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้ยื่นขอใบอนุญาตจากห้องพักรายวันประเภทเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต โฮมสเตย์ บังกะโล บูติคโฮเต็ล เพื่อให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มจากการจัดเก็บภาษี และแก้ปัญหาการแข่งขันเพื่อตัดราคาห้องพัก
          "การกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น เกิดจากปัญหาลักษณะโครงสร้างของอาคารเดิมไม่สอดคล้องกับอาคารที่จะนำมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายควบคุมอาคาร ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากทั่วประเทศ ไม่สามารถยื่นขออนุญาตประกอบการโรงแรมได้ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงออกกฎกระทรวงรองรับ เพื่อให้อาคารที่มีการก่อสร้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีมาตรฐานความปลอดภัย และสามารถยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมได้" นายอุดมกล่าว

          จากการตรวจสอบพบสำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวระบุว่า สำหรับผู้ดัดแปลงอาคารก่อนการขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ยื่นขออนุญาตและดำเนินการภายในเวลา 2 ปี หลังกฎกระทรวงใช้บังคับ นอกจากนั้น เสา คาน พื้น บันได โครงสร้าง หลังคา และผนังของอาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปต้องทำวัสดุทนไฟ, การรับน้ำหนักของอาคารต้องมีหลักเกณฑ์ตรงตามที่กฎกระทรวงกำหนด, อาคารตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปต้องมีบันไดหนีไฟตามลักษณะที่กำหนด, อาคารไม่เกิน 2 ชั้นที่มีห้องพักในอาคารหลังเดียวไม่เกิน 20 ห้อง จะต้องมีช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร  หากอาคาร 2 ชั้น ในชั้นเดียวมีห้องพักเกิน 20 ห้อง ช่องทางเดินในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือแบบยกหิ้วตามที่กำหนด

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส