Social :28 ก.ย.นี้ ศาล รธน. ลงมติร่าง รธน.

22 ก.ย. 59 10:47
28 ก.ย.นี้ ศาล รธน. ลงมติร่าง รธน.

28 ก.ย.นี้ ศาล รธน. ลงมติร่าง รธน.

28 ก.ย.นี้ ศาล รธน. ลงมติร่าง รธน.

 

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อพิจารณากรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม เพื่อให้พิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่

 

โดยก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งรวมความเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หรือ สนช. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. และคณะรัฐมนตรี รวมเป็นสำนวนเดียวกัน

 

ภายหลังการประชุม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ศาลได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดแถลงด้วยวาจาก่อนการลงมติ ในวันพุธที่ 28 ก.ย.นี้

 


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง