Social :ประกาศจาก.. จังหว้ดอ่างทอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการแรงงาน ( ปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2565 )

17 พ.ย. 65 19:11
ประกาศจาก.. จังหว้ดอ่างทอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการแรงงาน ( ปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2565 )

ประกาศจาก.. จังหว้ดอ่างทอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการแรงงาน ( ปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร

จังหว้ดอ่างทอง

รายละเอียด

จังหว้ดอ่างทอง
ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ การทดสอบด้านจิตวิทยา เพื่อประเมินความสนใจ
แนวถนัด ความสามารถ และบุคคลิกภาพ ฯ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน :
- ทักษะ
- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการทดสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=35462
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy