Social :จำไว้ให้ดี! 3 คาถา ไล่คนพาลหรือศัตรูไปจากชีวิต

18 พ.ย. 65 19:11
จำไว้ให้ดี! 3 คาถา ไล่คนพาลหรือศัตรูไปจากชีวิต

จำไว้ให้ดี! 3 คาถา ไล่คนพาลหรือศัตรูไปจากชีวิต

การที่คนเราต้องเผชิญกับเจ้ากรรมนายเวรก็ดีศัตรูคนคิดร้ายคนปองร้ายก็ดี ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากพฤติกรรมในชาติปัจจุบัน เพราะเป็นคนที่มีความเย่อหยิ่งถือดีเป็นคนเกรี้ยวกราดโมโหร้ายก็ดี หรืออาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตที่เคยได้ล่วงเกินกันมาแล้วเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาแต่อดีตชาติหรือเพราะได้ทำกรรมที่ผิดศีลข้อ 3 คือศีลข้อ กาเมสุมิจฉาจาร ศีลข้อนี้เป็นเหตุทำให้ร่างกายไม่สมประกอบพิกลพิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นที่เกลียดชังของหมู่ประชาชน ไปไหนก็ไม่มีใครรักมีแต่คนเกลียดชังเข้ากับใครไม่ได้
วันนี้จะนำเสนอบทสวด หรือพระคาถาที่มีอานุภาพมากมีอานิสงส์มากช่วยทำให้คุณมีตบะบารมีกำลังบุญ ช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีปลอดภัยจากบุคคลที่มาแผ้วพานคิดร้ายทำร้ายคุณ ทำให้มีโชคด้วยบารมีแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมพระเจ้า และพระอริยสงฆ์พระเจ้า

บทสวดที่ 1
เป็นย่อหน้าสุดท้ายของบทสวด เทวตาอุยโยชะนะคาถา (คาถาส่งเทวดากลับ)

สัพเพ พุทธา พะละปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักคขัง พันธามิ สัพพะโส

พระคาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีผลมากมีอานิสงส์มาก เพราะเป็นการขอพระบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันต์ทั้งหลาย ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวของเราหรือ ท่านใดจะไปสวดคาถาของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ ที่เรียกว่าคาถามหาจักรพรรดิก็ได้

คาถามหาจักรพรรดิ
(ตั้งนะโม 3 จบก่อน)

นโม พุทธายะ

พระพุทธะไตรรัตนญาณ

มณีนพรัตน์

สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

ยะ-ธา-พุท-โม-นะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา

สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง

สีวะลี จะ มะหาเถรัง

อะหัง วันทามิ ทูระโต

อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

คาถาที่ 2 คาถาบูชาดวงชะตา
(ตั้งนะโม 3 จบก่อน)

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง

วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ

สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา


เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

คาถาบทที่ 3  คาถา อะภะยะปะริตตัง
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ไม่ว่าคุณจะมีวิบากกรรมแต่อดีตอยู่ในปัจจุบันก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดแต่ผลของการกระทำมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อสำรวจตัวเองดีแล้วว่าไม่บกพร่องหรือมีความผิดใด ด้วยอานุภาพแห่งพระคาถาจะช่วยทำให้คุณเปลี่ยนจากสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมหรือไม่ก็ตามหากคุณมีบุญมีกุศลอาจจะไปเบียดเบียนอกุศลกรรมเก่าให้กลายเป็นดีก็ได้
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.sanook.com

โพสต์โดย : monnyboy