Social :ประกาศจาก.....กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ตั้งแต่วันที่ 28พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2565

19 พ.ย. 65 17:11
ประกาศจาก.....กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ตั้งแต่วันที่ 28พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2565

ประกาศจาก.....กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ตั้งแต่วันที่ 28พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2565

กรมกิจการผู้สูงอายุ  เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ตั้งแต่วันที่ 28พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2565

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัค
1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดยวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดยวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม(เชียงใหม่)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

4 ตำแหน่งพี่เลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

5 ตำแหน่งพี่เลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

6 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า
7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ขอนแก่น)
MulticollaC
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชกรรมทุสาขาวิชา

8 ตำแหน่งพี่เลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

9 ตำแหน่งพี่เลี้ยง(นครพนม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

10 ตำแหน่งพี่เลี้ยง(สงขลา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

11 ตำแหน่งพี่เลี้ยง(ปทุมธานี)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

12 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ของบริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน(ที่มีการลงทะเบียน) เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด