Social :ประกาศจาก.. สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครพนักงาน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2565

19 พ.ย. 65 17:11
ประกาศจาก.. สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครพนักงาน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจาก.. สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครพนักงาน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานกองทุนยุติธรรม  เปิดรับสมัครพนักงาน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2565

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ในตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานกองทุนยุติธรรม(ส่วนกลาง-แจ้งวัฒนะ)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy