Social :โบราณว่า ห้ามหญิงสาวที่มีประจำเดือนไปเก็บผัก

19 พ.ย. 65 18:11
โบราณว่า ห้ามหญิงสาวที่มีประจำเดือนไปเก็บผัก

โบราณว่า ห้ามหญิงสาวที่มีประจำเดือนไปเก็บผักโบราณว่า ห้ามหญิงสาวที่มีประจำเดือนไปเก็บผัก 


เป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่ว่าห้ามหญิงสาวที่เป็นประจำเดือนไปเก็บผักเป็นอันขาด
เนื่องจากคนเหนือเชื่อกันว่า ประจำเดือนเป็นของที่สกปรก ผู้หญิงใดที่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หากไปเก็บหรือเดินข้ามพืชผัก อาจทำให้พืชผักสกปรก แห้ง เหี่ยว เฉาตายลงนั่นเอง จึงกลายเป็นข้อห้ามที่ลูกสาวชาวเหนือถูกสั่งสอนมาขอบขอบคุณข้อมูลจาก:thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy