Social :ก่อนลงราชกิจจานุเบกษา “วิษณุ” เผยป.ป.ส.ไม่สามารถดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดได้

22 พ.ย. 65 06:11
ก่อนลงราชกิจจานุเบกษา “วิษณุ” เผยป.ป.ส.ไม่สามารถดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดได้

ก่อนลงราชกิจจานุเบกษา “วิษณุ” เผยป.ป.ส.ไม่สามารถดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดได้

“วิษณุ” เผย ประชุม ป.ป.ส.พรุ่งนี้ ไม่สามารถดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดได้ เพียงแค่ช่วย ครม.ตรวจสอบข้อสงสัย ก่อนลงราชกิจจานุเบกษา
  

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปรักปรำยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. พรุ่งนี้ มีโอกาสจะนำ กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดหรือไม่ ว่า ไม่เป็นความจริง เพราะทำไม่ได้ และเป็นไปไม่ได้ที่จะดึงกลับมา และ ป.ป.ส.ก็ไม่มีสิทธิ์แก้หรือยับยั้ง ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขได้ เพราะไม่มีอำนาจ
MulticollaC
แต่หากจะดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดต้องใช้เวทีอื่น
ส่วนการประชุม ป.ป.ส.วันพรุ่งนี้ มีเรื่องลักษณะคล้ายกันคือ กรณีของกระทรวงใดที่ออกประกาศ แต่ยังไม่ได้ลงราชกิจจานุเบกษา ครม.จะให้ ป.ป.ส. ช่วยตรวจสอบ ว่ามีประเด็นอะไรที่คณะรัฐมนตรีสงสัย และให้กรมการแพทย์แผนไทยชี้แจงภายหลัง ส่วนจะประกาศ ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด อยู่ที่เลขาคณะรัฐมนตรีขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy