Social :ชี้เป็นพืชของชาวม้งมายาวนาน “ณัฐพล” ขอสภาแยก กัญชง ออกจากร่างพ.ร.บ.กัญชา

25 พ.ย. 65 06:11
ชี้เป็นพืชของชาวม้งมายาวนาน “ณัฐพล” ขอสภาแยก กัญชง ออกจากร่างพ.ร.บ.กัญชา

ชี้เป็นพืชของชาวม้งมายาวนาน “ณัฐพล” ขอสภาแยก กัญชง ออกจากร่างพ.ร.บ.กัญชา

“ณัฐพล” ขอสภาแยก กัญชง ออกจากร่างพ.ร.บ.กัญชา ชี้เป็นพืชของชาวม้งมายาวนาน
 

 

นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ พร้อมด้วยมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงท่าทีกลุ่มชาติพันธ์ที่มีต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงว่า ขอให้แยกเรื่องกัญชงออกมาจากร่างกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากพืชกัญชง เป็นพืชจิตวิญญาณของชาวม้ง ที่ใช้สำหรับทอผ้ามายาวนาน หรือแม้กระทั้งถูกใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อกันกระสุน และอีกมากมาย จึงมั่นใจว่าพืชกัญชงที่บริษัทหรือเอกชนนำไปใช้ เป็นสายพันธุ์ที่มาจากม้งทั้งหมด ดังนั้น พืชกัญชง จึงเป็นพืชวัฒนธรรมที่สำคัญของม้ง ถูกใช้เป็นพืชอุปโภค ที่ไม่มีโทษ แตกต่างจากกัญชา จึงไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุม
MulticollaC

 

ส.ส.ก้าวไกล จึงเรียกร้องไปยัง ส.ส. ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 26 ที่ไม่จำกัดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะชาวม้งใช้ผ้าที่ทอมาจากพืชกัญชงตั้งแต่เกิดกระทั่งเสียชีวิต และมาตรา 77 รัฐพึงมีกฎหมายที่จำเป็น ต้องยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ จึงต้องแยกพืชกัญชง ออกจากการพิจารณาร่วมกับกัญชาขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy