Social :ประกาศจาก.. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2565

28 พ.ย. 65 16:11
ประกาศจาก.. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2565

ประกาศจาก.. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2565

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล (ส่วนกลาง)
เงินเดือน 18,000 บาท  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ

2. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) (ส่วนภูมิภาค)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
MulticollaC
- สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
- สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชาการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2565 ที่เว็บไซต์  https://dgr.thaijobjob.com  เลือกหัวข้อ “พนักงานราชการ” ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด