Social :ประกาศจาก..กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7- 28 ธันวาคม 2565

28 พ.ย. 65 16:11
ประกาศจาก..กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7- 28 ธันวาคม 2565

ประกาศจาก..กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7- 28 ธันวาคม 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7- 28 ธันวาคม 2565

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท สำหรับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี
- เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางเครื่องกล ทางเทคนิคการผลิต ทางเทคนิคโลหะ ทางเขียนแบบเครื่องกล หรือทางช่างกลการเกษตร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า ภายในวันสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท สำหรับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี -
- เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางโยธา ทางสำรวจ หรือทางการก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า ภายในวันสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://doa.jobthaigov.com


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy