Social :ประกาศจาก.. กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักทรัพยากรบุคคล ( ปิดรับสมัคร 9 ธันวาคม 2565 )

29 พ.ย. 65 15:11
ประกาศจาก.. กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักทรัพยากรบุคคล ( ปิดรับสมัคร 9 ธันวาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักทรัพยากรบุคคล ( ปิดรับสมัคร 9 ธันวาคม 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมการพัฒนาชุมชน

รายละเอียด

กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :
- ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=35529ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com
โพสต์โดย : monnyboy