Social :เขื่อนเจ้าพระยาแจ้งจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ปล่อยน้ำที่ 1,800 ลบ.ม./วินาที แน่นอน อยุธยา ท่วม!!!

23 ก.ย. 59 19:09
เขื่อนเจ้าพระยาแจ้งจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ปล่อยน้ำที่ 1,800 ลบ.ม./วินาที แน่นอน อยุธยา ท่วม!!!

เขื่อนเจ้าพระยาแจ้งจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ปล่อยน้ำที่ 1,800 ลบ.ม./วินาที แน่นอน อยุธยา ท่วม!!!

กรมชลประทาน มีหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงรายงานสถานการณ์น้ำ ของสำนักชลประทานที่ 12 ที่อ้างว่าเกิดฝนตกหนักในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ทำให้น้ำจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน และแม่น้ำสะแกกรัง ไหลมาที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิมที่ 1,503 ลบ.ม./วินาที เพิ่มเป็น 1,800 ลบ.ม./วินาที และมีท่าที่จะเพิ่มขึ้นไปอีก หากปริมาณน้ำเหนือยังไหลลงมาจำนวนมาก

จากสถานการณ์ดังกล่าว หากปล่อยน้ำมากเช่นน้ำ พื้นที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นไปอีกหลายตำบลและอำเภอ รวมถึงจะมีระดับน้ำสูงขึ้นไปอีก โดยน้ำที่รับผลกระทบหนักตอนนี้เป็นมวลน้ำที่ 1,300-1,500 ลบ.ม./วินาที เท่านั้น โดยมวลน้ำที่ระดับ 1,800 ลบ.ม./วินาที จะไหลมาถึงในอีก 12 ชั่วโมงข้างหน้านี้

201609231706521-20021028190200โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส