Social :ไทม์เผย 9 มหาลัยฯ ไทยติดอันดับ มหา’ลัยชั้นนำของโลก ไปติดตาม มีมอไหนบ้าง???

25 ก.ย. 59 07:09
ไทม์เผย 9 มหาลัยฯ ไทยติดอันดับ มหา’ลัยชั้นนำของโลก ไปติดตาม มีมอไหนบ้าง???

ไทม์เผย 9 มหาลัยฯ ไทยติดอันดับ มหา’ลัยชั้นนำของโลก ไปติดตาม มีมอไหนบ้าง???

นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกประจำปี ค.ศ. 2016-2017 หรือ World University Rankings 2016 – 2017 อย่างเป็นทางการ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่มอันดับ 601-800 มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยอยู่ร่วมกลุ่มกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และถือได้ว่าเป็นกลุ่ม TOP5 ของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นอันดับหนึ่งของไทย อยู่ในกลุ่ม 501-600 มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก

นายประสาทกล่าวอีกว่า ในปีนี้ THE จัดอันดับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 800 อันดับ เป็น 980 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และมีมหาวิทยาลัยจาก 79 ประเทศทั่วโลกได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ และกระจายตัวไปตามประเทศต่างๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของโลกยังคงเป็นของ University of Oxford ประเทศอังกฤษ สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีเพียง 7 แห่ง เพิ่มเป็น 9 แห่งที่ติดอันดับในครั้งนี้ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ THE ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 501-600 2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 601-800 3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับที่ 601-800 4.มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 601-800 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 601-800 6.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 801+ 7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 801+ 8.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 801+ และ 9.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 801+ โดย มทส.ได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 601-800 ของโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และอยู่ในกลุ่ม TOP5 ของไทย นับเป็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจที่ มทส.ประสบความสำเร็จและขึ้นสู่การอันดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แม้จะก่อตั้งมาเพียง 26 ปี และย้ำภาพความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยที่พร้อม มุ่ง Global Vision : Local Missions” สร้างสรรค์ความรู้คู่เคียงสังคม มุ่งสู่มาตรฐานสากล

“ผลการจัดอันดับครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า มทส.มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล มีความสำเร็จที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีพัฒนาการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 26 ปี อีกทั้ง ยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทย ที่ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อย่างไรก็ตาม เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในก้าวต่อไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยยังคงต้อง “รุก รับ ปรับตัว” สู่ Thailand 4.0 มุ่งสู่ “มทส. 4.0 มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” ที่พร้อมก้าวต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ความรู้คู่เคียงสังคม มุ่งสู่มาตรฐานสากล เป็นแหล่งสร้างคนสร้างนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส