Social :วิธีวางผลไม้ไหว้เจ้า เลือกอะไร วางอย่างไร ให้ร่ำรวย

17 ม.ค. 66 22:01
วิธีวางผลไม้ไหว้เจ้า เลือกอะไร วางอย่างไร ให้ร่ำรวย

วิธีวางผลไม้ไหว้เจ้า เลือกอะไร วางอย่างไร ให้ร่ำรวย

วิธีวางผลไม้ไหว้เจ้า เลือกอะไร วางอย่างไร ให้ร่ำรวย


สำหรับคนที่ไหว้เจ้าส่วนใหญ่อยากจะขอให้ตนเองร่ำรวย ค้าขายดี มีชัยเหนือคู่แข่งขัน แล้วจะชอบนำผลไม้ไหว้เจ้าเพราะสะดวก ง่าย ประหยัด ที่สำคัญไหว้เสร็จ เก็บไว้กินเองได้ ฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะเลือกผลไม้ที่ตนเองชื่นชอบมาไหว้ โดยที่ไม่ทราบความหมาย ไม่สนใจว่าผลไม้อะไรจะดลให้ตนเองร่ำรวยและจุดประสงค์ในการไหว้ขอให้ตนเองร่ำรวย จะเลือกอะไรมาไหว้ คนโบราณแนะว่าควรวางอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     สับปะรด ผลไม้ที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยเวลาไหว้เจ้า แต่คติความเชื่อชาวจีนบางเผ่าพันธุ์จะเลือกนำมาไหว้ อย่างชาวจีนฮกเกี้ยนเพราะสับปะรดในภาษาจีนฮกเกี้ยนจะออกเสียงว่า อ่าม หล่าย และชาวจีนแต้จิ๋วจะออกเสียงว่า อั่งไล๊ ซึ่งพ้องเสียงความหมายว่าความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย มาสู่ตนเอง

 
   กล้วย คงคุ้นเคยกันดีเพราะกล้วย มีความหมายมงคลเพราะ คนไทยโบราณเชื่อว่า การนำกล้วยมาเซ่นไหว้เทพเจ้า จะทำให้การงาน ความหวังจะสำเร็จอย่างง่าย สอดคล้องกับชาวจีนโบราณเชื่อว่ากล้วยคือผลไม้มงคลที่มีลักษณะคล้ายมือคน จะใช้สำหรับการขอความร่ำรวย และกล้วยออกเสียงในภาษาจีนแต้จิ๋วว่า

     กิงเจีย เจียมีความหมายว่ากวักเข้ามาคล้ายการวางกล้วยหงายขึ้น

     ส้ม ส้มภาษาจีนแต้จิ๋ว ออกเสียงว่า กา ภาษาจีนฮกเกี้ยนออกเสียงว่า ก๊าม ทั้งสองพ้องเสียงว่ากำเสี่ย แปลว่าขอบคุณ ฉะนั้นคนจีนโบราณจะเลือกส้มมาไหว้เทพเจ้าแทนคำขอบคุณที่คอยคุ้มครอง

     การวางผลไม้เพื่อเชิญความร่ำรวย เจริญรุ่งเรืองเข้ามา ควรวางด้านซ้ายมือเทพเจ้า ซึ่งตรงกับทางด้านขวามือผู้ไหว้หันเข้าหาองค์เทพ ให้วางกล้วยหงายขึ้นให้ปลายหวีหันเข้าองค์เทพแทนการใช้มือขอความร่ำรวย และวางสับปะรด ส้มตามลำดับ คนที่อยากร่ำรวยอย่าลืมไหว้เจ้าคราใดเลือกผลไม้ทั้งสามอย่างมาวางตามคำแนะนำ
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy