Social :ตำนานผีบ้านผีเรือน

25 ก.ย. 59 23:09
ตำนานผีบ้านผีเรือน

ตำนานผีบ้านผีเรือน

มีลักษณะต่างจากผีทั่วไปคือ จะอยู่ในรูปของวิญญาณ ศักดิ์สืทธิที่เจ้าบ้าน เคารพกราบไหว้ จะคอยคุ้มครองผู้อยู่อาศัยในบ้าน 

เมื่อถึงเทศกาลเช่นปีใหม่หรือวันเกิด เจ้าบ้านที่มีความเชื่อจะทำการ เซ่นไหว้ ลักษณะรูปร่างจะเหมือนคนปกติ ใส่ชุดไทย บ้างก็ว่า ผีบ้านคือผีประจำหมู่บ้าน ส่วนผีเรือนก็คือผีประจำเหย้าเรือน และเรียกรวมกันว่าผีบ้านผีเรือน

   บางครั้งเรียกว่า "ด้ำ" อย่างเช่นคนที่ดวงตกสุดๆ จะทำอะไรก็ดูแย่ จะมีคำที่เรียกว่า "ผีซ้ำ ด้ำพลอย" อยู่

    ความเชื่อในการนับถือผีบ้านผีเรือน เป็น วัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ชาวนครไทยได้รับสืบ ทอดมาจากปู่ย่าตายาย ทั้งนี้เพราะระบบครอบ ครัวมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น 
สิ่งใดที่บรรพบุรุษทำไว้ก็จะพากันทำตาม ด้วย เชื่อว่ากระทำแล้วทำให้สังคมหรือบุคคลในครอบ ครัวปกติสุข ชาวนครไทย เรียกผีบ้านผีเรือน ว่า ผีพ่อเฒ่าเจ้าเรือน 
ผีพ่อเฒ่าใหญ่ ผีเหย้าผี เรือน ผีเหล่านี้เป็นผีบรรพบุรุษที่ตายไป เช่น ปู่ย่าตายาย ผู้ที่นับถือผีเรือนจะทำหิ้ง ขนาด 1-2 ฟุต วางของใช้ของบรรพบุรุษ เช่นพระห้อยคอ หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯ พิธีนี้ชาว นครไทยเชื่อว่าถ้าปีใดไม่ทำพิธีเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน ผีจะมารบกวนคนในบ้านให้เจ็บ ป่วย สามี-ภรรยาจะทะเลาะกัน เด็กเล็กร้องให้ทั้ง คืน ถ้าครอบครัวใดทำพิธีเซ่นไหว้จะมีแต่ ความสุขความเจริญ

Lif
ความสำคัญ

   การจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน มักจะ ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ทำพิธี จึงทำให้ผู้สูง อายุมีความหมายต่อลูกหลานเป็นการให้ความสำคัญ แก่ผู้ควรเคารพ 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ความ รู้สึกโดดเดี่ยวจึงไม่มี ทำให้ลูกหลานมีความ กตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน

พิธีกรรม

   การเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนนี้นิยมกระทำในวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้ง วัน รับขวัญ โดยผู้ทำพิธีจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งทำการเซ่นไหว้ 
บางบ้านจะเซ่นด้วยอาหารคาวหวาน ที่บรรพบุรุษชอบ บางบ้านเซ่นด้วยหัวหมู ไก่ หมาก พลู ขนม บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ (นิยมใช้ดอกพุด บางบ้านจุด ตะเกียง 
บางบ้านจุดเทียนผู้ทำพิธีจะจุดธูปบอก กล่าวผีบ้านผีเรือนว่า "ลูกหลานเอาของ... มาเซ่นไหว้เชิญมารับประทาน และขอให้คุ้มครอง... ให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย" 
บางครั้งหากบ้านใดมี คนป่วยหรือมีความทุกข์ ต้องการให้ผีเรือนมาช่วย ก็ อาจจะเซ่นไหว้ และเมื่อหายทุกข์หรือหายป่วย   จะต้องเซ่นไหว้หรือแก้บนตามที่บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนไว้

ที่มา dek-d.com

โพสต์โดย : nampuengeiei9760