Social :พาประเทศออกจากวิกฤต! นพดล ชี้รัฐบาลหน้ามีงานเร่งด่วนคือสร้างรายได้

23 ม.ค. 66 07:01
พาประเทศออกจากวิกฤต! นพดล ชี้รัฐบาลหน้ามีงานเร่งด่วนคือสร้างรายได้

พาประเทศออกจากวิกฤต! นพดล ชี้รัฐบาลหน้ามีงานเร่งด่วนคือสร้างรายได้

นพดล ชี้รัฐบาลหน้ามีงานเร่งด่วนคือสร้างรายได้ สร้างความสามารถแข่งขัน-สร้างประชาธิปไตย เพื่อไทยขอโอกาสเดินหน้าแลนด์สไลด์เพื่อพาประเทศออกจากวิกฤต
 

 

นายนพดล ปัทมะ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานะของประเทศขณะนี้ คนไทยยากจนเพิ่ม นำไปสู่ปัญหาหนี้สินสูงสุด คุณภาพชีวิตตกต่ำ เด็กไม่ได้เข้าโรงเรียน และความเหลื่อมล้ำถ่างขึ้นมากติดลำดับโลก รวยกระจุกจนกระจาย ประเทศไทยฟื้นตัวช้าหลังโควิด-19 เติบโตต่ำท้ายตารางในอาเซียน

 

การทดสอบขององค์กรในระดับสากลด้านทุนมนุษย์พบว่าคุณภาพด้านการศึกษาตกต่ำลงกว่าก่อนทำรัฐประหาร เสน่ห์ในการดึงดูดการลงทุนทางตรงลดลง การเมืองย้อนกลับไปก่อนปี 2540 ไร้เสถียรภาพ กติกาการโหวตตัวนายกรัฐมนตรีไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เป็นธรรม ดังนั้นต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 ให้เฉพาะ ส.ส.ที่ประชาชนเลือกเป็นผู้มีอำนาจโหวตตัวนายกฯ จึงจะเป็นประชาธิปไตย 

นายนพดล ระบุว่า หลังการเลือกตั้งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ประเทศต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ตัวผู้นำมีความสามารถ สมองดี ทำงานเก่ง และต้องซื่อสัตย์ต่อนโยบายที่หาเสียงช่วงเลือกตั้ง นำไปลงมือปฏิบัติให้สำเร็จ มิใช่ละทิ้งความรับผิดชอบ ไม่เดือดร้อนกับสัญญาหาเสียงที่พรรคต้นสังกัดเคยให้ไว้กับประชาชน ส่วนตนเห็นว่าปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ความยากจนด้วยรายได้ การเร่งสร้างโอกาสให้คนไทยในทุกมิติ การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้านทุนมนุษย์ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ความโปร่งใส เทคโนโลยี รวมทั้งการปฏิรูปกฎหมายและระบบราชการ

 

ทั้งนี้การจะเผชิญความท้าทายและแก้ปัญหาที่กล่าวถึงได้ จึงต้องมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง ผู้นำที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพ และพรรคแกนนำมีนโยบายที่ตอบโจทย์ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยเดินหน้าเสนอนโยบายสร้างรายได้ เน้นนโยบายที่ทำได้จริง และเดินหน้าแลนด์สไลด์ เพื่อให้ได้รัฐบาลที่เข้มแข็งในการผลักดันนโยบายเพื่อทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy