Social :ประกาศจาก..กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2566

18 ก.พ. 66 19:02
ประกาศจาก..กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2566

ประกาศจาก..กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2566

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 46 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า ภานในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง


Lif
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1-  30 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์  https://www.mfa.go.th/th/content/สอบธุรการ66  หรือ
https://mfa.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน”

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy