Social :ประกาศจาก.. สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2566

18 ก.พ. 66 19:02
ประกาศจาก.. สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2566

ประกาศจาก.. สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2566

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร(วันที่ 25 มีนาคม 2566 )

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร(วันที่ 25 มีนาคม 2566 )
3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 
Lif
บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร(วันที่ 25 มีนาคม 2566 )

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร(วันที่ 25 มีนาคม 2566 )
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์    https://oncb.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาสรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy