Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เภสัชกร ( ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2566 )

20 ก.พ. 66 19:02
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เภสัชกร ( ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เภสัชกร ( ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รับสมัคร : พนักงานทุนหมุนเวียน

ตำแหน่ง : เภสัชกร

เงินเดือน : 20,540-22,750 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
Lif

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : พิจารณาคำขอซื้อวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรม

ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้เกี่ยวยา

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36123ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb

โพสต์โดย : monnyboy