Social :ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566

21 ก.พ. 66 06:02
ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566

ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ  2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
Lif
บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://mots.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy