Social :ประกาศจาก.. กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

21 ก.พ. 66 06:02
ประกาศจาก.. กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

ประกาศจาก.. กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน  78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน

ตำแหน่งที่รับเปิดสมัคร
1. นักบัญชี                              จำนวน 1 อัตรา
2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ            จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา     จำนวน 1 อัตรา
4. นายช่างไฟฟ้า                      จำนวน 3 อัตรา
5. ช่างทั่วไป                            จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการ                 จำนวน 1 อัตรา
7. ช่างโลหะ                             จำนวน 7 อัตรา
8. ช่างฝีมือ                              จำนวน 13 อัตรา
9. พนักงานทั่วไป                      จำนวน 1 อัตรา
10. พนักงานห้องปฏิบัติการ         จำนวน 1 อัตรา
11. ช่างกษาปณ์                       จำนวน 1 อัตรา
12. นักวิขาการเงินและบัญขี        จำนวน 2 อัตรา
13. พนักงานนำชม                   จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    จำนวน 2 อัตรา
15. เจ้าหน้าที่การตลาด             จำนวน 1 อัตรา
16. เจ้าพนักงานพัสดุ                จำนวน 1 อัตรา
17. พนักงานบริการ                  จำนวน 4 อัตรา18. พนักงานขาย (ปวส.)       
MulticollaC
   จำนวน 3 อัตรา
19. พนักงานธุรการ                  จำนวน 1 อัตรา
20. พนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน 1 อัตรา
21. พนักงานขาย (ปวช.)           จำนวน 3 อัตรา
22. พนักงานบริการ (ปวช.)        จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานบริการ (ม.3)          จำนวน 1 อัตรา
24. นักวิชาการเงินและบัญชี       จำนวน 1 อัตรา
25. พนักงานบริการ  (ม.3)         จำนวน 2 อัตรา
26. ช่างศิลป์                           จำนวน 1 อัตรา
27. พนักงานบริการ (ปวส.)        จำนวน 1 อัตรา
28. พนักงานนำชม                   จำนวน 4 อัตรา
29. ช่างไฟฟ้า                        จำนวน 1 อัตรา
30. ช่างศิลป์                          จำนวน 1 อัตรา
31. พนักงานบริการ                 จำนวน 12 อัตรา
32. พนักงานขาย                    จำนวน 1 อัตรา
33. พนักงานขับรถยนต์            จำนวน 1 อัตราการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http:/www.treasury.go.th  หัวข้อ "บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-sevice" แบนเนอร์ "รับสมัครงานออนไลน์ Job Online" หรือเว็บไซต์  https://treasury.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy