Social :ประกาศจาก.. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

23 ก.พ. 66 19:02
ประกาศจาก.. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

ประกาศจาก.. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ กองแผนงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2 ไม่เสพติดสิ่งเสพติดของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
3 มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
5 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
6 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโปรแกรม MS – Office เช่น Word, Excel, Power Point, Access,SPSS , โปรแกรมออกแบบพื้นฐาน
Lif
และการใช้งาน Internet เป็นต้น
การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2566
ที่กองแผนงาน (ชั้น 5) อาคารทำการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100 ต่อ 880, 881 ใน


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com/

โพสต์โดย : monnyboy