Social :ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2566

23 ก.พ. 66 19:02
ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2566

ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2566


ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 3/2566 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น

MulticollaC


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   www.ditp.go.th  หรือ  https://ditp.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com/โพสต์โดย : monnyboy