Social :มีมติครม. เห็นชอบช่วยลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

15 มี.ค. 66 06:03
มีมติครม. เห็นชอบช่วยลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

มีมติครม. เห็นชอบช่วยลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

ครม. เห็นชอบช่วยลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี65 ปรับเพิ่มเป็น 100 บาท/คน/3 เดือน ช่วงเม.ย.-มิ.ย.66
 

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (14 มี.ค.66) เห็นชอบโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 20 บาท/คน/3 เดือน ในช่วงเดือนเม.ย. – มิ.ย.66 สำหรับผู้ใช้สิทธิ 7.5 ล้านราย รวมเงิน 150 ล้านบาท

 
Lif

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โครงการยกระดับ ความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปรับเพิ่มความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 จากเดิม 80 บาท/คน/3 เดือน เพิ่มอีก 20 บาท/คน/3 เดือน รวมเป็น 100 บาท/คน/3 เดือน ในช่วงเดือนเม.ย. – มิ.ย.66 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคา LPG ที่อยู้ในระดับสูงและลดภาระค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยคาดว่าผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มใหม่จะเริ่มใช้สิทธิได้ใน วันที่ 1 เม.ย.66 นี้
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy