Social :พร้อมบังคับใช้กฎหมาย! นายกฯ สั่งครม. ยกระดับแผนปฏิบัติการแก้ฝุ่นพิษ PM 2.5

15 มี.ค. 66 06:03
พร้อมบังคับใช้กฎหมาย! นายกฯ สั่งครม. ยกระดับแผนปฏิบัติการแก้ฝุ่นพิษ PM 2.5

พร้อมบังคับใช้กฎหมาย! นายกฯ สั่งครม. ยกระดับแผนปฏิบัติการแก้ฝุ่นพิษ PM 2.5

นายกฯ สั่งครม.ยกระดับแผนปฏิบัติการแก้ฝุ่นพิษ PM 2.5 พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้น
 
นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการตอนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับไว้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอย่างยิ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเร่งการแก้ไขปัญหา PM 2.5

 

โดยให้ยกระดับในเชิงปฏิบัติการให้เข้มข้นขึ้น ทั้งเรื่องของการปรับแผนเพิ่มตรวจสกัดในเรื่องรถควันดำ เขตการก่อสร้าง ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้น ควบคู่กับการให้ส่งเสริมการเลือกใช้รถไฟฟ้า งดเผาในที่โล่งทุกชนิด ดูแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆที่จะทำให้ประชาชนนั้นกระทำผิดกฎหมาย

MulticollaC
 โดยหากดูในรายงานของจิสด้า พบว่า สุดความร้อน ในประเทศเพื่อนบ้านก็มีอยู่สูงพอสมควรและอาจจะส่งผลมาถึงประเทศไทยเรา ในเรื่องพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนต่างๆ และจะต้องมีการบูรณาการที่จะร่วมมือกัน และนายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนผ่านกลไกระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในช่วงนี้คงต้องใช้มาตรการที่สำคัญ 3 ส่วน คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมลพิษ

 

ทั้งแผนป้องกันต่างๆภายใต้แผนเฉพาะกิจ ที่ได้มีการบูรณาการผ่านหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถือว่าเป็นผู้ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปแล้วในการที่จะเป็น Single Commandขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy