Social :ประกาศจาก.. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2566

15 มี.ค. 66 20:03
ประกาศจาก.. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2566

ประกาศจาก.. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2566

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2566

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. ตำแหน่งบรรณารักษ์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
MulticollaC
- ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวการรับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์   https://nia.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy