Social :ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน และช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2566 )

17 มี.ค. 66 07:03
ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน และช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน และช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียด


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
Lif
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน และช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 10840-16500 บาท

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=36314ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy