Social :จริงดิ!! ทำไมชายมุสลิม ห้ามใส่ทองเด็ดขาด

25 พ.ค. 66 21:05
จริงดิ!! ทำไมชายมุสลิม ห้ามใส่ทองเด็ดขาด

จริงดิ!! ทำไมชายมุสลิม ห้ามใส่ทองเด็ดขาด


จริงดิ!! ทำไมชายมุสลิม ห้ามใส่ทองเด็ดขาด


สาเหตุที่ห้ามชายมุสลิม (มุสลิมีน) สวมใส่ทองคำ ผ้าไหม เนื่องจากอิสลามต้องการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นผู้ชายไว้สำหรับความเป็นผู้นำที่จะต้องเข้มแข็ง ไม่หลงใหลกับสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยที่จะก่อให้เกิดความลุ่มหลงและจะนำไปสู่ความหายนะในที่สุด

     ทองคำและผ้าไหม ควรเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงที่มีสัญชาตญาณรักสวยรักงาม อิสลามจึงไม่ห้ามผู้หญิงใส่
Lif
แต่ห้ามใช้ทองคำมาทำเป็นภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว อิสลามยังวางกฎไว้ด้วยว่า เมื่อสิ้นปีทองคำที่มีอยู่จะต้องนำมาจ่ายซะกาตด้วย

     การนมาซ (ละหมาด) ข ณะที่มุสลิมชายผู้หนึ่งสวมใส่ทองคำ หรือผ้าไหมนั้น การนมาซของเขาพระองค์อัลลอฮฺจะไม่ให้ผลบุญในการนมาซของเขา เพราะเขานมาซในสภาพที่สวมใส่สิ่งที่หะรอม 3 ฮะดีษ ที่แสดงว่า ศาสนาห้ามเรื่องนี้ไว้

     นอกจากนี้ศาสนาอิสลามยังห้ามสวมแหวนที่นิ้วชี้และนิ้วกลาง ทั้งชายและหญิงอีกด้วยขอบขอบคุณข้อมูลจาก:thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy