Social :ไม่รอช้า “อรรถกร” ทำงานทันที คุยเกษตรกรแก้ปัญหาราคากุ้ง

26 พ.ค. 66 12:05
ไม่รอช้า “อรรถกร” ทำงานทันที คุยเกษตรกรแก้ปัญหาราคากุ้ง

ไม่รอช้า “อรรถกร” ทำงานทันที คุยเกษตรกรแก้ปัญหาราคากุ้ง

“อรรถกร”ว่าที่ ส.ส.แปดริ้ว ขอบคุณประชาชน พร้อมทำงานทันที คุยเกษตรกรแก้ปัญหาราคากุ้ง
 

 
 

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ว่าที่ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความเชื่อมั่นให้ได้ทำงานต่อเนื่อง ตนพร้อมทำงานทันที เพราะยังมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งประสบปัญหาราคากุ้งไม่สอดคล้องกับต้นทุนการเพาะเลี้ยง ทั้งค่าอาหารและปูนในการเพาะเลี้ยงปรับตัวสูงขึ้น

 

ทำให้เกษตรกรประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้เข้าร่วมประชุมหารือ กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อวางแนวทางร่วมกัน ในการยกระดับราคากลางให้สูงขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุนในการเพาะเลี้ยง ควบคู่กับการหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรรายย่อยในระยะต่อไป เพื่อให้ได้ราคากุ้งที่เหมาะสมกับต้นทุน

MulticollaC
 

“พื้นที่ฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งผลิตกุ้งเลี้ยง อีกแห่งหนึ่ง ถือเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานของจังหวัด ต้องได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้เกษตรกรอยู่รอดได้”นายอรรถกร กล่าว

 

นายอรรถกร กล่าวต่อว่า เราต้องเร่งสานต่อนโยบายการแก้ปัญหาเรื่องน้ำในจังหวัด ทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม การจัดหาแหล่งน้ำจืด และลดปัญหาน้ำกร่อย พร้อมกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้น้ำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพราะพื้นที่ฉะเชิงเทรา มีความหลากหลายทางอาชีพ นอกจากเกษตรกรรม ยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยทำให้ความต้องการใช้น้ำมีการปริมาณเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

 

 ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy