Social :จำไว้ ได้บุญชัวร์ การบวชนาคกับวิธีโปรยทาน

26 พ.ค. 66 19:05
จำไว้ ได้บุญชัวร์ การบวชนาคกับวิธีโปรยทาน

จำไว้ ได้บุญชัวร์ การบวชนาคกับวิธีโปรยทาน


จำไว้ ได้บุญชัวร์ การบวชนาคกับวิธีโปรยทาน


สงสัยหรือไม่ว่าทำไมทุกครั้งที่มีพิธีแห่นาคก่อนอุปสมบทจะมีการโปรยเหรียญแจกทาน อาจเพราะเป็นความเชื่อคนโบราณมานานแล้ว และคนรุ่นใหม่เชื่อว่าจะได้บุญแต่จะโปรยแบบไหน เหรียญที่ว่าควรทำอย่างไรจะได้บุญตามวิธีสมัยพุทธกาล บทความนี้ Horoscope thaiza จะไขความจริง

     การโปรยทาน คือ การสละเงินทองเป็นทานแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน การโปรยทานเริ่มมีครั้งแรกตามพุทธประวัติว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะสละเงินทองทรัพย์สมบัติแล้วออกผนวช โดยไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบราชบัลลังก์จากพระบิดา ประสงค์จะผนวชแสวงหาความจริง จนสำเร็จเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนรุ่นใหม่คงยึดแนวปฏิบัติสมัยพุทธกาลกล่าวคือ ดำเนินชีวิตตามแบบพระพุทธเจ้า คือการเสียสละโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ จะมีหรือไม่มีวินัยสงฆ์ไม่มีการบังคับ การโปรยทานจะนำเหรียญขนาดน้อยใหญ่ มากน้อยคละมูลค่าตามฐานะผู้จะบวช จะนำเหรียญที่ว่ามาห่อกระดาษสีต่าง ๆ
MulticollaC
เพื่อสังเกตได้ชัดเจน ส่วนใหญ่จะใช้กระดาษแก้ว กระกระดาษสี จะไม่นำเหรียญที่ไม่ห่อมาร่วมโปรยทานเพราะความเชื่อคนโบราณกลัวว่าผู้เก็บทานจะหาไม่เจอ และการเก็บเข้ากระเป๋าอาจเผลอรวมกับเหรียญอื่น

     ความเชื่อคนโบราณจะเลือกกระดาษสีเหลืองทอง สีส้ม มาห่อเหรียญโปรยทานเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาครั้งโบราณ การโปรยทานจะเริ่มจากที่นาค เดินรอบโบสถ์พร้อมด้วยเครื่องอัฏฐบริขารที่ใช้ในการบวช และของที่ถวายพระส่วนเครื่องอัฏฐบริขารและของถวายพระครบ 3 รอบจะนำไปตั้งในโบสถ์ก่อนการวันทาสีมา นาคจุดธูปเทียน ที่เสมาหน้าโบสถ์แล้วนั่งคุกเข้าประนมมือกล่าวคำวันทาสา แล้วกราบ ปักดอกไม้ธูปเทียน นาคจะมาที่หน้าโบสถ์แล้วนาคจะทำการโปรยทานก่อน เสร็จแล้วจะจูงนาคเข้าโบสถ์โดยมารดาจูงมือข้างซ้าย บิดาจูงมือข้างขวา พวกญาติคอยจับชายผ้าตามส่งข้างหลัง เมื่อพ้นประตูแล้วให้เดินตรงไปที่พระประธานประกอบพิธีต่อไปคติความเชื่อคนโบราณกันว่าเงินที่นาคโปรยเป็นเงินที่บริสุทธิ์ สะอาด และเป็นการโปรยบุญที่บวชให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ฉะนั้นเหรียญที่โปรยจะไม่นิยมนำไปใช้จ่าย แต่นิยมนำกลับบ้านเป็นมงคล เพราะความเชื่อว่ามีไว้ติดบ้านจะดี จะมีความเจริญรุ่งเรือง ติดกระเป๋าสตางค์แล้วจะทำให้ทำมาหากินขึ้น ค้าขายดี

     การโปรยทานสำหรับผู้บวชนาคที่ฐานะการเงินไม่ดี อาจโปรยจำนวนน้อยหรือ อาจเว้นการโปรยทานเพราะฐานะไม่ดี ผู้ที่เข้าร่วมพิธีจัดว่าได้บุญอยู่แล้ว ไม่ต้องรอเก็บเหรียญขอบขอบคุณข้อมูลจาก:/thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy