Social :สงสัยไหม ทำไมค่ายกครูหมอดู ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยเลขเก้า

27 พ.ค. 66 11:05
สงสัยไหม ทำไมค่ายกครูหมอดู ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยเลขเก้า

สงสัยไหม ทำไมค่ายกครูหมอดู ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยเลขเก้า

สงสัยไหม ทำไมค่ายกครูหมอดู ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยเลขเก้า


ค่ายกครูคือเงินที่ผู้มีวิชาความรู้ วิชาอาคม ทั้งคุณและไสย หมออาคม หมอดู เรียกเก็บจากผู้มารับบริการโดยตรง เสมือนเป็นเงินค่าจ้างในการบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วสมัยใหม่ส่วนใหญ่ทำไมลงท้ายเป็นจำนวนเลข 9 เป็นต้นว่า 19 99 และ 899 บทความนี้ Horoscope thaiza จะไขความจริง

     ความจริงเงินค่าครู หรือค่ายกครูมีธรรมเนียมการให้มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว ส่วนใหญ่คือธรรม เนียมที่ครูผู้มีวิชาความรู้จะทำการสั่งสอน ศิลปะ วิทยาการแก่ผู้มาฝากตัวเป็นศิษย์ เป็นต้นว่าครูดนตรีไทยจะเรียกเก็บพร้อมกับพานหมากพลู ดอกไม้ธูปเทียนขณะมาขอฝากตัวจะมีเงินค่ายกครูมาพร้อม สมัยก่อนเรียกเก็บ หก เฟื้อง หกสลึง หรือหกบาท เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ก่อนที่หมอดู
Lif
ผู้มีวิชาทางโหราศาสตร์การทำนายนำมากำหนดค่าจ้าง

     แต่สมัยใหม่คงกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วที่ค่ายกครูคือเงินเรียกเก็บเป็นค่าจ้าง สงสัยไหมว่า ทำไมต้องลงท้ายเป็นจำนวนเงิน 9 บาท เพราะอ้างอิงสมัยก่อนเงินค่ายกครู ผู้มีวิชาความรู้ทางโหราศาสตร์หรือหมอดู จะต้องนำเงินแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นเงินที่ครูจะต้องนำไปซื้อเครื่องเซ่นสังเวยแด่ครูผู้ที่เคยสอนวิชาคนก่อนที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนที่สองจะจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรผู้ที่มาขอดูดวง ขอฤกษ์ทำการมงคล เพราะคติความเชื่อคนโบราณว่าทุกคนจะต้องมีเจ้ากรรมนายเวรคอยจองเวรเสมอ โดยเฉพาะผู้มาขอดูดวง หมอดูจะแนะนำในทางที่ดีเจ้ากรรมนายเวรจะขาดโอกาสในการจองเวรทำร้าย ขอฤกษ์ทำการมงคลเวลาที่ดี จะแคล้วคลาดภัยอันตราย ฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรควรที่จะต้องได้รับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วจะอโหสิกรรมทั้งหมอดูและผู้มาขอดูดวง ส่วนที่สาม เนื่องจากหมอดูจัดว่าคืออาชีพหนึ่งที่ต้องมีรายได้ประทังชีพและจุนเจือครอบครัว ส่วนที่สามหมอดูจะเก็บไว้เอง เรื่องการลงท้ายเลข 9 เชื่อว่าจะง่ายสำหรับการคำนวณหารสามส่วนลงตัว และหมอดูบางกลุ่มเชื่อว่าเลขเก้าเป็นเลขที่มีความหมายดี เพราะความเชื่อโหราจารสมัยโบราณเชื่อว่าคือเลขที่มีอิทธิพลจากดาวพระเกตุ เป็นดาวที่มีอำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง แคล้วคลาดจากภัยอันตราย มีญาณหยั่งรู้เหตุการณ์ที่ดี ดาวพระเกตุคือตัวแทนแห่งความเชื่อมั่นในตนเอง ความมุ่งมั่น และมีความเชื่อหนึ่งว่า เก้า พ้องเสียงกับคำว่าก้าว มีความหมายดีเรื่องการก้าวหน้า จากการบันทึกพบว่าหมอดูสมัยก่อนจะกำหนดฤกษ์มงคลโดยลงท้ายเลขเก้าเสมอจวบจนกระทั่งสมัยใหม่ ฤกษ์มงคลส่วนใหญ่จะกำหนดเช่นกัน ค่ายกครูจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยากง่ายเรื่องการคำนวณผูกดวง ระยะเวลาการทำนาย ที่สำคัญคนสมัยใหม่ควรมีวิจารณญาณในการจ่ายเงินค่ายกครูขอบขอบคุณข้อมูลจาก:/thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy