Social :ลูกหลานจำไว้ โบราณสอนว่า อยู่ใกล้พระสงฆ์ชีวิตรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ

04 มิ.ย. 66 18:06
ลูกหลานจำไว้ โบราณสอนว่า อยู่ใกล้พระสงฆ์ชีวิตรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ

ลูกหลานจำไว้ โบราณสอนว่า อยู่ใกล้พระสงฆ์ชีวิตรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ


ลูกหลานจำไว้ โบราณสอนว่า อยู่ใกล้พระสงฆ์ชีวิตรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ


คนสมัยก่อนมีความผูกพันกับวัดมากเป็นพิเศษ เพราะพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดเป็นเหมือนผู้นำชุมชน เป็นทั้งครู และหัวหน้านำปฏิบัติกิจกรรมสมัยโบราณ ฉะนั้นวัดเป็นทั้งโรงเรียน ศูนย์รวมจิตใจคนทั้งหมู่บ้าน ว่าไปแล้วพระสงฆ์จะได้รับเกียรติสูงสุดคนโบราณเชื่อว่าอยู่ใกล้พระสงฆ์ชีวิตรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำเพราะอะไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     เพราะคนโบราณมีคติความเชื่อว่าอยู่ใกล้พระสงฆ์จะชีวิตรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ นอกจากการกราบไหว้แล้วพระสงฆ์ยังได้รับเกียรติจากคนโบราณหลายเรื่อง เป็นต้นว่า

     การใส่บาตร กิจวัตรสำคัญที่พระสงฆ์จะต้องยึดปฏิบัติเป็นวินัยคือการบิณฑบาต จัดว่าคือการปฏิบัติที่มาก กว่าการทำบุญประเภทอื่น และการใส่บาตรคนโบราณมีความเชื่อว่า คือการทำทานอย่างหนึ่งบุญที่ได้จากการใส่บาตรคือ จิตใจจะเบิกบาน ปลดเปลื้องความตระหนี่ ขัดเกลากิเลสร้ายเบาบางลง ค้าขายร่ำรวย ทำมาค้าขึ้น

     การเดินผ่าน
MulticollaC
เนื่องจากพระสงฆ์เป็นนักบวชในบวรพุทธศาสนาและทุกรูปที่ผ่านการอุปสมบทคือสาวกพระพุทธเจ้า เปรียบประดุจผู้นำคำสั่งสอนมาสู่พุทธศาสนิกชน ฉะนั้นคนโบราณสั่งสอนลูกหลานไว้ว่าการเดินผ่านควรนั่งลงแล้วยกมือไหว้ อย่างน้อยเป็นการสักการะหนึ่งในพระรัตนตรัย ผลบุญที่ได้จะส่งผลภพภูมิใดจะมีอวัยวะครบ

     การสะเดาะเคราะห์ ความเชื่อเรื่องการมีเคราะห์คือความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล คนไทยที่มีความเชื่อเรื่องเคราะห์กรรมจะเชื่อว่า คราใดที่หมอดูทักว่ามีเคราะห์จะแนะนำให้บวชเป็นการสะเดาะเคราะห์วิธีหนึ่งเพราะ การครองผ้าเหลืองอยู่ในเพศบรรพชิตจะต้องรักษาศีล มีการห้ามกระทำหลายอย่างและการห้ามที่มากมายเป็นเกราะกำบังให้ผู้ที่มีเคราะห์ ผ่านพ้นระยะเวลาไปอย่างปลอดภัย

     ฟังเทศน์ การสั่งสอนเรื่องธรรม เป็นกิจที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติผู้ใดอยู่ใกล้พระสงฆ์ และสดับรับฟังการเทศนาบ่อยครั้งจะเป็นผู้ที่มีมีจิตใจผ่องใส มีความชัดแจ้งและทบทวนธรรมแจ่มแจ้งขึ้น และนำความรู้ไปใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตอย่างชาญฉลาด คติความเชื่อคนโบราณสอนว่า การฟังธรรมยังเป็นการบรรเทาความสงสัยเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ตก พระสงฆ์นักเทศน์จะมีอุบายสอนเข้าใจอย่างแยบยล

     ผลบุญจิตใจจะเบิกบาน ปลดเปลื้องความตระหนี่ ขัดเกลากิเลสร้ายเบาบางลง มีอวัยวะครบเกราะกำบังให้ผู้ที่มีเคราะห์ ผ่านพ้นระยะเวลาไปอย่างปลอดภัย มีความชัดแจ้งและทบทวนธรรมแจ่มแจ้งขึ้น และนำความรู้ไปใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตอย่างชาญฉลาด ฉะนั้นการอยู่ใกล้พระสงฆ์ชีวิตจะรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:thaiza.com/

โพสต์โดย : monnyboy