Social :การประหารชีวิตสุดเสียว กับการใช้ หลาวเสียบรูทวาร!!!

07 ก.ย. 66 22:09
การประหารชีวิตสุดเสียว กับการใช้ หลาวเสียบรูทวาร!!!

การประหารชีวิตสุดเสียว กับการใช้ หลาวเสียบรูทวาร!!!

การประหารชีวิตสุดเสียว กับการใช้ หลาวเสียบรูทวาร!!!


บทลงโทษคนทำผิดกฎหมายทุกบ้านเมืองจะต้องมีเพราะ เป็นการปกครองคนเลวโดยคนดี มีบางคนเลวมากจนต้องลงโทษเด็ดขาดโดยการประหารชีวิต ประวัติศาสตร์ทุกชาติมีวิธีการต่างกันออกไปแต่เรื่องที่ทำให้คนไทยสงสัยว่าวิธีที่คนโบราณใช้คือการใช้หลาวเสียบทวารเป็นอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร และทำไมต้องเสียบที่ทวาร บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     บันทึกโดยคนโบราณว่า คราใดที่ผู้ทำผิดอาญาบ้านเมือง ต้องลงโทษ โทษเบาแค่โบย แต่โทษหนักอย่างประหารชีวิตมีวิธีต่างกัน
MulticollaC
แล้วแต่สมัยการปกครองประจำชาติ ชาวเอเชียอย่างจีน ไทยจะใช้การตัดคอชาวยุโรปมีเครื่องทรมานมากมายทรมานนักโทษ จะเลือกการแขวนคอเป็นหลัก จนกระทั่งวันนี้เปลี่ยนเป็นการยิงเป้า และการฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกาย สำหรับการตัดคอปัญหาอยู่ที่คนทำผิดบางคนที่ต้องโทษประหารมีวิชาอาคมแก่กล้า จนฟันแทงไม่เข้า ไม่ว่าจะลองตัดคอ เอาหอกทิ่มแทง หรือยิงปืนไฟมิอาจทำอันตรายได้ คนรุ่นใหม่เรียกว่า หนังเหนียว คนโบราณจะใช้วิธีเอาตัวพาดไว้ที่โขดหิน แล้วนำหลาวไม้แหลมยาวทิ่มเข้าทางทวาร เพราะคนที่มีวิชาอาคมจนกระทั่งไม่มีศาสตราวุธใดทำร้ายได้ จะย่ามใจทำความผิดฉกรรจ์เพราะมั่นใจว่าไม่มีผู้ใดฆ่าตนได้ คราใดโดนจับเพ็ชรฆาตต้องยุ่งยากหาวิธีสำเร็จโทษ

     นอกจากการประหารชีวิตผู้ที่มีอาคมแก่กล้า วิธีใช้หลาวเสียบทวารยังเป็นการสยบผู้ที่มีวิชาด้านคุณไสยเพราะ เป็นวิธีการที่ทำให้เลือดออก สำหรับประวัติศาสตร์ไทยเคยบันทึกว่าสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าเมืองนางรอง แข็งเมืองคบคิดกับเจ้าเมืองจำปาศักดิ์ไม่ขึ้นกับกรุงธนบุรี พระเจ้าตากทรงโปรดเกล้าพระยาจักรีไปปราบ ครั้งศึกสงบทางการจับเจ้าเมืองนางรองได้ อาญาบ้านเมืองผู้ใดที่คิดกบฏต้องโทษหนักขั้นประหาร แต่มิอาจประหารชีวิตแบบวิธีตัดคอเจ้าเมืองนางรองแบบโบราณราชประเพณี จนต้องใช้วิธีนำหลาวเสียบทวาร

     การนำหลาวเสียบทวารหนักเป็นวิธีประหารชีวิตที่โหดเหี้ยมมาก แต่คือวิธีสุดท้ายเพราะไม่มีศาสตราวุธทำร้ายนักโทษได้ ทวารหนักเป็นช่องทางที่ไม่มีผิวหนังปิดกั้น มีกล้ามเนื้อเรียบที่เป็นกล้ามเนื้ออวัยวะที่อ่อนไหวกับอาวุธ ฉะนั้นคนโบราณเลือกเป็นวิธีประหารชีวิตนักโทษ
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy