Social :



สูตรลับฉบับโบราณ...สวดมนต์อย่างไรให้ได้อานิสงค์

11 ก.ย. 66 22:09
สูตรลับฉบับโบราณ...สวดมนต์อย่างไรให้ได้อานิสงค์

สูตรลับฉบับโบราณ...สวดมนต์อย่างไรให้ได้อานิสงค์








สูตรลับฉบับโบราณ...สวดมนต์อย่างไรให้ได้อานิสงค์


การสวดมนต์คือกิจวัตรหนึ่งที่ทุกศาสนาบัญญัติให้ทำเพราะเป็นการทำสมาธิอย่างง่าย ฤาพระศาสดาอาจสร้างอุบายเรียกความศรัทธาจากลูกศิษย์ศาสนาตนเอง และที่น่าแปลกใจคือการสืบทอดจากอดีต สู่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ยังคงสวดมนต์ทุกครั้งคราใดที่มีงานมงคล แล้วอยากรู้ไหมว่าคนโบราณมีวิธีการสวดมนต์อย่างไรบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ก่อนอื่นต้องมีความเชื่อศรัทธาในบทสวดมนต์ที่จะสวด บทสวดชินบัญชรเสริมเมตตามหานิยม บทสวดพระพุทธเจ้าพิชิตมารป้องกันอุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จ บทสวดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เสริมความมั่นคงในชีวิต ปรับใจเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นจริง ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนและคนอื่น มีความอดทนเพียรสวดมนต์ทุกวันอย่าให้ขาดมากหรือน้อยขอให้ได้สวด ไม่อธิษฐานอะไรทั้งสิ้น
Lif
การสวดมนต์จะได้ผลดีเพราะคนโบราณเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เปรียบได้กับวิธีการรับประทานยาโรคย่อมหาย ปลูกต้นไม้ย่อมเกิดผลดอกอย่างแน่นอน

     คนโบราณเชื่อว่าการสวดมนต์จะกระทำทั้งสวดออกเสียงหรือสวดไม่ออกเสียง พนมมือหรือไม่ กระทำตามสะดวก แต่ต้องตั้งนะโมสามจบก่อนเสมอ สวดแบบจดจ่อกับอักขระบทสวด ควรจดจำบทสวดเป็นสมบัติสมองจะทดแทนปัญหาที่รกสมองผู้สวด แผ่เมตตาเมื่อสวดเสร็จและศึกษาคำแปลบทสวดเสมอสภาพจิตย่อมเป็นกุศลและไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานว่าการสวดมนต์จะต้องสวดในห้องพระเท่านั้น

     สำหรับผู้เริ่มสวดมนต์อาจต้องอาศัยความพยายามมาก ควรอดทนต่ออาการเหน็บที่เท้า ปวดเมื่อยจากท่านั่งที่ไม่ค้นเคยในสัปดาห์ที่สองและสาม เมื่อที่ผ่านไปจะรู้สึกไม่อึดอัดไม่ทรมานตั้งสัจจะว่าจะต้องทำการสวดมนต์ต่อไป

     การท่องจำบทสวดจะเกิดสมาธิแก่ผู้สวด เพราะขณะสวดคลื่นสมองจะนิ่งสงบ นักจิตวิทยาเชื่อว่าสภาพจิตมีสมาธิชั่วขณะ เป็นขั้นที่ปรับทัศนคติ ความคิด ที่ไม่ดีออกจากจิตใจผู้สวดได้แล้วปลูกฝังความคิดทัศนคติที่ดีลงไปแทนที่ ลองตั้งข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่ไปวัดฟังธรรมสวดมนต์เสร็จ พระผู้เทศนาจะสอนธรรมะคติเตือนใจ สอนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว และไม่ว่าจะมีการบันทึกจากคนโบราณหรือไม่อย่างไร คนรุ่นใหม่อยากมีสมาธิ แนะนำว่าการสวดมนต์ทุกครั้งควรทำในห้องพระที่มีความสงบ



ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy