Social :เปิด 3 รายชื่อ “อินทพร-กณิกนันต์-ชุติญา” ลุ้นนั่งเก้าอี้ผอ.สำนักพุทธฯ คนที่ 11

18 ก.ย. 66 14:09
เปิด 3 รายชื่อ “อินทพร-กณิกนันต์-ชุติญา” ลุ้นนั่งเก้าอี้ผอ.สำนักพุทธฯ คนที่ 11

เปิด 3 รายชื่อ “อินทพร-กณิกนันต์-ชุติญา” ลุ้นนั่งเก้าอี้ผอ.สำนักพุทธฯ คนที่ 11

นายศุภรัชต์ โชติกญาณ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ลงนามในประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 31 ส.ค. 2566 โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง และข้าราชการที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2566 นั้น


บัดนี้ ได้มีการเสนอชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลำดับที่ 1.นายอินทพร จั่นเอี่ยม 2.นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง 3.นางสาวชุติญา แก้วมณี


2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคล ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 25 ก.ย.
Lif
2566 เวลา 10.00 น. เป็นตันไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ไปรายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 10 ได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อ 30 ก.ย. 2565 ก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมานานเกือบครบ 1 ปีแล้ว สำหรับรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น ปัจจุบันทั้ง 3 ราย ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งในส่วนของนายอินทพร ยังดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย

ขอบคุณที่มา    ข่าวเดลินิวส์

โพสต์โดย : ปลายน้ำ