Social :ราศีใดในช่วงนี้เป็นลูกรักของเทวดา ได้รับสิ่งดีๆ สำเร็จราบรื่น

20 ก.ย. 66 06:09
ราศีใดในช่วงนี้เป็นลูกรักของเทวดา ได้รับสิ่งดีๆ สำเร็จราบรื่น

ราศีใดในช่วงนี้เป็นลูกรักของเทวดา ได้รับสิ่งดีๆ สำเร็จราบรื่น

ดวงชะตาราศีช่วงวันที่ 18 - 24 ก.ย. 66 พบ 2 ราศีมีเกณฑ์ได้ของขวัญจากเทวดา ชีวิตดีเด่น นั่นคือ

ราศีเมษ

จะได้เริ่มต้นงานใหม่ โยกย้าย เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ มีลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา
หากอยากเปลี่ยนงาน ลุยเลย ผ่านฉลุยแน่นอน หรือครอบครั่วที่ยากมีลูก
มีโอกาสตั้งครรภ์สูงและง่ายมาก

ราศีมังกร

การเงินคล่องตัวมาก การติดต่อประสานงานกับผู้คนและหน่วยงานต่างๆ จะสำเร็จ
เพราะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ ใครกำลังเล็งรถใหม่ ช่วงนี้จะได้มาแบบง่ายๆ
MulticollaC
หรือมีเกณฑ์คนใกล้ตัวมอบให้

คาถาบูชาเทวดา
(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม เม สัพพะเทวานังสัพพะคะระหะ จะ เทวานังสุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ กุมโม จะ เทวานัง

วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภังโสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ

ภะยัง วินาสสันติ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติสัพพะ โรคัง วินาสสันติลักขะณา อะหัง วันทามิ

สัพพะทาสัพพะเทวา มัง ปาละยันตุขอบขอบคุณข้อมูลจาก:sanook.com

โพสต์โดย : monnyboy