Social :ไฟเขียว ‘ทักษิณ’ นอนรักษาตัว รพ.ตร. ต่อ ยึดตามความเห็นแพทย์หลังเพิ่งผ่าตัด

20 ก.ย. 66 19:09
ไฟเขียว ‘ทักษิณ’ นอนรักษาตัว รพ.ตร. ต่อ ยึดตามความเห็นแพทย์หลังเพิ่งผ่าตัด

ไฟเขียว ‘ทักษิณ’ นอนรักษาตัว รพ.ตร. ต่อ ยึดตามความเห็นแพทย์หลังเพิ่งผ่าตัด

จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำ ที่ห้อง 1401 ชั้น 14 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ รพ.ตำรวจ เนื่องจากต้องเข้ารับการรักษาตัวจากโรคประจำตัว 4 โรคเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด พังผืดในปอด และกระดูกสันหลังเสื่อม อีกทั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังเข้ารับการผ่าตัด แต่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว เป็นเหตุให้สังคมตั้งข้อสงสัยว่า เนื่องด้วยสิ้นเดือนกันยายนนี้ จะครบกำหนดการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำ ซึ่งจะต้องมีการนำความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นเสนอพิจารณาความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่ออนุมัติให้มีการนอนพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจ หรือส่งกลับเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่องนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ก.ย. กรมราชทัณฑ์ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า กรณีนายทักษิณ ชินวัตร ที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 66 และต่อมามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าว โดยจะครบระยะเวลาสามสิบวันที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอกในวันพรุ่งนี้ (21 ก.ย.) ในการนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ว่ากรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่าสามสิบวัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
MulticollaC
โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รายงานความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ ระบุเหตุผลความจำเป็นของ นายทักษิณ ที่จำเป็นต้องรักษาตัวเกินสามสิบวัน เนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุด เพราะได้เข้ารับการผ่าตัดและยังคงต้องรักษาตัวอยู่ต่อ ณ โรงพยาบาลตำรวจ

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ แจงอีกว่า ในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมราชทัณฑ์มีสถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่าสามสิบวัน จากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศกว่า 140 ราย และในเดือนนี้มีสถิติจำนวน 14 ราย ที่เสนอมายังกรมราชทัณฑ์ (รวมกรณีนายทักษิณ) และกรมราชทัณฑ์ได้เห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาเสนอมา โดยที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ดำเนินการตามความเห็นแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วย และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ ส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยทุกราย ตามกฎหมายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้ทราบได้.

ขอบคุณที่มา  ข่าวเดลินิวส์

โพสต์โดย : ปลายน้ำ