Social :ฤกษ์จุดธูปขอขมากรรม 23 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีถอนคำสาบาน คำสาปแช่ง

20 ก.ย. 66 22:09
ฤกษ์จุดธูปขอขมากรรม 23 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีถอนคำสาบาน คำสาปแช่ง

ฤกษ์จุดธูปขอขมากรรม 23 กันยายน 2566 ฤกษ์ดีถอนคำสาบาน คำสาปแช่ง

วันที่ 23 กันยายน 2566 อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล และเจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์เอาไว้ว่าเป็นวันดีในการจุดธูปขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ต่อเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา แก้ไขดวงด้วยตนเอง โดยวันที่ 23 กันยายน 2566 เป็นวันศารทวิษุวัต หรือภาษาไทยเรียกว่า วันราตรีเสมอภาค ซึ่งเป็นวันที่มีเวลา กลางวันกับกลางคืนเท่ากัน จึงเป็นช่วงเวลาที่ ห้วงมิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกัน โลกมนุษย์ โลกวิญญาณ โลกบาดาล
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ฤกษ์จุดธูปขอขมากรรม
วันที่ 23 กันยายน 2566
เวลา 06.09 น. - 18.09 น.
การทำพิธี
จุดธูป 18 ดอก
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางแจ้ง หรือในร่มก็ได้ ถ้าอยู่ในร่มหันหน้าไปหาพระ หรือทิศใดก็ได้ตามสะดวก (อย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานที่ที่ใช้จุดธูป)
กล่าวนะโมฯ 3 จบ
และกล่าว
อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณี ได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว
MulticollaC
คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใด ๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ (กล่าว 3 จบ)

เมื่ออธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้ว ให้ปักธูปลงในกระถาง หรือภาชนะที่เตรียมไว้หรือ ดินบริเวณนั้น
ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว เวลา 06.30 น. อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร จะนำทุกกท่านขอขมากรรมไปพร้อมกันที่เฟซบุ๊ก Sutthitham Phakphian และเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว หากใครดูไลฟ์ไม่ทันก็ให้รอฟังที่บันทึกแล้วกล่าวตาม ได้ตามสะดวกจนถึงก่อนพระอาทิตย์ ตกดิน คือเวลา 18.09 น.ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:sanook.com

โพสต์โดย : monnyboy