Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวร.) ( ปิดรับสมัคร 6 ตุลาคม 2566 )

24 ก.ย. 66 13:09
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวร.) ( ปิดรับสมัคร 6 ตุลาคม 2566 )

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวร.) ( ปิดรับสมัคร 6 ตุลาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวร.)
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
MulticollaC
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38134ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy