Social :ประกาศจาก.. กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) ( ปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม 2566 )

11 ต.ค. 66 19:10
ประกาศจาก.. กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) ( ปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม 2566 )

ประกาศจาก.. กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) ( ปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมเจ้าท่า

รายละเอียด

กรมเจ้าท่า
1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Lif
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38256ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy