Social :ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เภสัชกรปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566 )

12 ต.ค. 66 21:10
ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เภสัชกรปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566 )

ประกาศจาก.. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เภสัชกรปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
เงินเดือน : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
Lif
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน


เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38314ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy