Social :ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2566 )

15 ต.ค. 66 15:10
ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2566 )

ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
Lif
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38253โพสต์โดย : monnyboy