Social :เตรียมเชิญนักวิชาการ! ป.ป.ช. จับตาโครงการดิจิทัล หวั่นทุจริตเชิงนโยบาย

20 ต.ค. 66 12:10
เตรียมเชิญนักวิชาการ! ป.ป.ช. จับตาโครงการดิจิทัล หวั่นทุจริตเชิงนโยบาย

เตรียมเชิญนักวิชาการ! ป.ป.ช. จับตาโครงการดิจิทัล หวั่นทุจริตเชิงนโยบาย

ป.ป.ช. จับตาโครงการดิจิทัล หวั่นทุจริตเชิงนโยบาย เตรียมเชิญนักวิชาการ-หน่วยงานเข้าให้ข้อมูลร่วมศึกษา
 

 


 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกเอกสารชี้แจงภายหลังนางสุวนา สุวรรณจูฑะ กรรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้แจงต่อประเด็นข้อซักถามในที่ประชุมประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา ถึงการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช.เชิงรุกในการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การคลัง ที่สำคัญคือนโยบายเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้กับประชาชน โดยนางสุวนา ชี้แจงว่าสำนักงาน ป.ป.ช.

 

 


 
Lif

ได้ทำการศึกษาและรวบรวมรายละเอียดข้อมูล โดยได้ศึกษาคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11-12 ก.ย. พ.ศ.2566 เกี่ยวกับโครงการเติมเงินหมื่นบาท ผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ต และนำไปวิเคราะห์ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงในการทุจริตเชิงนโยบาย และจะขอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว นำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอาจมีการเชิญนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินการคลัง มาเข้าร่วมศึกษาในรายละเอียดให้ครบถ้วน

 

 

 


ทั้งนี้ การตรวจสอบนโยบายสาธารณะของรัฐบาลดังกล่าวนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจภายใต้กรอบของกฎหมายเหมือนรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมา และแม้ว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาท จะยังไม่มีการแถลงให้เห็นภาพที่ชัดเจนออกมา แต่ด้วยความห่วงใยจากสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับประเด็นการแจกเงินดิจิทัลดังกล่าว ทางคณะกรรม ป.ป.ช. ถือเป็นวาระเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุมที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy